สมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนวัดเขมาภิรตาราม
WATKHEMAPIRATARAM SCHOOL ALUMNI ASSOCIATION

ศิษย์เก่าดีเด่น


นายจิรชัย มูลทองโร่ย

ตำแหน่ง :

ศิษย์เก่าดีเด่น : ปี57

นายอภิชัย รัตนราศรี

ตำแหน่ง :

ศิษย์เก่าดีเด่น : ปี57